NVG-riving-668x407

Anleggsarbeidet med nye Voss Gymnas er i gang.


– Her skal det byggjast ein heilt ny skule, sier rektor Unn Fauskanger. – 1. juli overleverte me store delar av bygningane som skal rivast vekk. Rivingsarbeidet er starta opp innvendig, og vil breia om seg i løpet av sommaren, sier gymnasrektoren.

En utfordrende og spennende periode står for døren – både i byggefasen og tiden etterpå når den nye skolen skal tas i bruk.

Bygningene som skal rives, er den nyeste delen av gymnaset: Bygget nærmest Vosso, med gymnastikksal, musikkrom og fysikkrom. Den ærverdige rektorboligen skal også vekk – sammen med vaktmesterboligen som siste årene har vært kantine.

– Nokre provisoriske ordningar må derfor til dei neste to åra for å bøta på manglane med bygningane som vert vekke, sier rektor Fauskanger. Planen er at nybygget skal stå klart i mars 2017.

Les mer om ordningene på Voss Gymnas i forbindelse med byggestart på avisa-hordaland.no.


SL Mekaniske skal levere til Voss vgs:
 
Leveranse: Ca  950 tonn
Byggherre:  Hordaland Fylkeskommune
Annen info om prosjektet: Leveranse av alt bærekonstruksjon og trapper/rekkverk
 
Framdriftsplan/ferdigstillelse: overlevering 28.02.17

img 1519