Havnespeilet

Leveranse til Havnespeilet

Tiltakshaver Havnespeilet engasjerte Plank Arkitekter til å tegne prosjektet. Totalentreprenør Masiv Bygg har en kontrakt på 115 millioner kroner. eks. avgifter.


Bygget har dels tre og dels fire etasjer og et samlet areal på 6.200 kvadratmeter. Byggestart var i oktober 2014 og det stod ferdig 1. mars i år. Sandnes Sparebank er største leietaker med cirka to tredjedeler av bygget. En annen stor leietaker er restauranten Mondo. Bygget har felles kantine for alle leietakerne.

Les mer om prosjektetHavnespeilet

Sted: Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, kontor oa

Kontraktssum eks mva: 115 millioner kroner

Bruttoareal: 6.200 kvm

Tiltakshaver: Havnespeilet

Totalentreprenør: Masiv Bygg

Teknisk totalentreprenør: DNF

Leietakers repr: Nyland Byggeadministrasjon

Arkitekt: Plank Arkitekter

Rådgivere: RIB: Dimensjon Rådgivning l RIV og RIE: DNF l RIAku: Sinus

l RIGeo: Multiconsult l RIBr: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: HMS koordinator: HMS Koordinatoren l Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Peling: Seabrokers Entreprenør Service l Betongarbeid: Høiland & Tveit l Ferdigbetong: Velde Betong og Jærbetong l Betongelementer: Hå Element og Spenncon l Kjerneboring: Leikvoll Kjerneboring l Gulvstøp, gulvbelegg og parkett: Vikeså Golv l Stålarbeid: SL Mekaniske l Taktekking: IcopalTak l Alu/glass fasade og vinduer: Hubro l Blikkenslager: Lie Blikk l Tømrer: Stavanger Bygg og Byggmester Tore Ravndal l Maler: Sundt & Vigrestad l Flislegger: Murmester Myhre l Heiser: TKS l Branntetting: Thermax l Lås og beslag: Optimera Sikring og Låsservice l Storkjøkken: Norrøna