q-meieriet

Stor levering til Q-Meieriene

På oppdrag for Veidekke har SL Mekaniske har levert stål, sandwich og tak til Q-Meieriene sitt nybygg på Jæren. Meieribygget, som var 3.500 kvadratmeter, er utvidet med 11.700 kvadratmeter fordelt på fem etasjer. Nybygget rommer kontorer, produksjonslokaler og kjølelager.


Informasjon om prosjektet.

Sted: Klepp Stasjon

Prosjekttype: Meieri

Byggherre: Q-meieriene

Totalentreprenør: Veidekke Bygg Stavanger