img 2936
SØRMARKA ARENA
12.12.2014
Vi har endret konstruksjon slik at den tilfredstiller brannkravene.
Leveranse: 90 tonn stål for å endre hallens konstruksjon slik at den oppfyller brankrav ihht tillatelser for publikum under konserter og andre arrangement.
Vi måtte flytte en bærende søyle, forsterke en eksisterende søyle og endre på eksisterende fagverk.

Videre skal det etableres en ny mesanin i hallen og en gangbro skal forlenges

Spesielle utfordringer: Dette var vårt første prosjekt i EXC 3 som skulle CE-merkes.

Byggherre: Stavanger kommune.
Ferdigstilt: 2014