SL%20mek%20svarthvitt
SL%20mek%20svarthvitt
Meny
sandsli -668x407
Sandsli sykehjem
08.04.2019
Bærestål ca 613.600 kg
Kunde: Constructa
Byggherre: Bergen Kommune