img 1238
AKER
27.01.2015
400 tonn til Aker.
Leveranse 400 tonn stål til søyler og bjelker
Byggherre: Akso
Hovedentreprenør: Hent
RIB: Multiconsult
Byggetid april - september 2014