SL mekaniske bygg og anlegg
SERTIFISERINGER OG HMS/KSLiv og helse skal respekteres
Vi skal i vårt helse, miljø og sikkerhetsarbeid legge forholdene til rette for et skapende 
arbeidsmiljø, der sikkerhet og et trivelig samarbeid for ansatte er i fokus. Vi utøver vårt arbeid 
innenfor en bransje med risiko for skader og ulykker, som igjen tilsier at et betydelig fokus på HMS 
er svært viktig.

Gjennom å legge forholdene til rette skal fraværet holdes på minimum og antallet skader og ulykker 
skal holdes så nær null som mulig. Alle våre ansatte skal komme uskadd hjem etter dagens innsats.

Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet vi utfører og vi skal til enhver tid tilfredsstille eller overgå 
avtalt kvalitet for å fylle kundens behov og forventninger.

Vår kvalitetspolitikk er :

" Vi skal levere produktet kunden har kjøpt i riktig kvalitet og til avtalt pris og tid."

En stadig jakt på forbedringer har ført til at vi har utarbeidet et nytt styringssystem og vi er stolte 
av å kunne meddele at vi er sertifisert etter kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-1 og 2, EXC 3.

De siste årene har vi jobbet aktivt med WPQR (utførelsesstandarder for utvikling av sveiseprosodyrer). Alle våre sveisere er sertifiserte, og alt utstyr blir kalibrert årlig eller oftere etter behov.


Vi leverer CE-merket stål!


 
NS%20EN%20ISO%209001
NS-EN 
ISO 9001
Achilles%20JQS
Achilles 
JQS Id 29748
Sentral%20godkjenning%20for%20ansvarsrett
Sentral godkjenning
for ansvarsrett 
tiltaksklasse 2
StartBANK
StartBANK
Id. 132077 

 
iso
NS-EN 
ISO 3834
a3sert
EN 1090